Контакт

Скупштина стамбене заједнице
Булевар Арсенија Чарнојевића 189
11070 Нови Београд
управник
Саша Бошковић
ПИБ: 110405173
Матични број: 17965913

ТР Поштанске штедионице: 200-2917170101956-61

BAC189