Санирање тротоара

Потписан уговор о извршењу радова на санирању дела тротоара и уплаћен аванс

23.09.2019.