Промена броја чланова домаћинства

Извршена је промена броја чланова домаћинства у Инфостану и на снази је од 1.1.2018. године.

promena broja clanova

Ажурирање података

Ажурирани су недостајући подаци о ПИБ-у и текућем рачуну код пословне банке, чиме су извршене све законске обавезе Стамбене заједнице према Регистру стамбених заједница надлежног Одељења за имовинско-правне послове и стамбене послове Управе градске општине Нови Београд.