Друге стамбене заједнице

Јединствена евиденција стамбених заједница  http://katastar.rgz.gov.rs/StambeneZajednice/

Париске комуне 2, Нови Београд                                                         http://www.skupstina-stanara.com/Početna

Видиковачки венац 53, Београд                                                                   http://vidikovackivenac53.co.rs

Тимочке дивизије 9 и 11 и Генерала Љубомира Милића 2, 4 и 6, Београд   https://skupstinastanara.in.rs/

Боривоја Стевановића 12в, Медаковић III, Београд  http://szbstevanovica12v.blogspot.rs/2010/11/

Генерала Владимира Кондића 5, 7 и 9, Београд   http://www.stambenazajednica.org.rs/

Љермонтова 8, Београд                                                                http://ljermontova8.webs.com/

Учитеља Милоша Јанковића 3, Београд                       http://uciteljamilosajankovica3.info/

Удружени покрет слободних станара Ниш                                                    http://www.upss-nis.org/

Крагујевачки кућни савет                                             http://www.kragujevackikucn/isavet.com