Документа зграде

Седница стамбене заједнице

ЗАПИСНИК 1/2019

са седнице  Стамбене заједнице Булевар Арсенија Чарнојевића 189, Нови Београд, одржаној  25.09.2019. године у 19.00 часова. Седници је присуствовало 9 од 17* чланова Скупштине СЗ  (станови: 1а, 1б, 2, 5, 7, 9, 10, 14 и 15). Кворум испуњен.

Дневни ред :

 1. Разматрање Понуде Војне установе за одржавање зграда и станова Београд-2″ за извођење грађевинско-занатских радова на уређењу платоа испред зграде.
 2. Разно.

Дневни ред  је усвојен једногласно.

 1. РАЗМАТРАЊЕ ПОНУДЕ В.У. „Београд-2“

Сви присутни станари су сагласни са понудом за санирање платоа испред зграде. Станарима који нису присуствовали састанку биће предочен текст сагласности за који могу да се изјасне потписивањем или одбијањем. У наредном периоду предстоји одлука СЗ улаза 187 и након тога заједничког потписивања уговора са  В.У. „Београд-2“.

 1. ОСТАЛО

Проблем око замене подрумских просторија Бранка Радмиловића и Владете Перишића остао без епилога, јер Владета Перишић није био присутан.

 

Седница је протекла у пријатној атмосфери и завршена је у 19.30 часова.

_______________________________________________________________________________________         * Укупан број чланова Скупштине СЗ са 18 је смањен на 17,  јер у стану број 1         након смрти власника тренутно нема станара.

У Новом Београду

25.09.2019. године

Седница стамбене заједнице

ЗАПИСНИК 3/2018

са седнице  Стамбене заједнице Булевар Арсенија Чарнојевића 189, Нови Београд, одржаној  21.12.2018. године у 19.00 часова. Седници је присуствовало 11 од 18 чланова Скупштине  (станови: 1б, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11,13 и 14). Власника стана 8 сам лично обишао пре почетка састанка јер због здравствених  разлога није у могућности да лично присуствује, упознат је са дневним редом и потписао је сагласност по тачки 2 дневног реда.

Напомена:

Материјал са Извештајем о раду СЗ у 2018.години, као и Планом за 2018. годину је достављен свим члановима стамбене заједнице претходне недеље.

Дневни ред :

 1. Извештај о раду СЗ у 2018. години
 2. Предлог за увећање месечне накнаде
 3. План за 2019. годину
 4. Остало

Дневни ред  је усвојен једногласно.

 1. Извештај о раду СЗ у 2018. години

У кратким цртама управник се осврнуо на извештај о раду о чему су сви већ информисани и извештај је усвојен.

 1. ПРЕДЛОГ ЗА УВЕЋАЊЕ МЕСЕЧНЕ НАКНАДЕ

Са циљем да се увећа новчана маса за реализацију битних радова током следеће године, управник СЗ је предложио увећање месечне накнаде са досадашњих 300 динара на 500 динара. Предлог је једногласно усвојен и сви присутни су потписали сагласност.

 1. ПЛАН ЗА 2019. ГОДИНУ

Сви присутни су сагласни са предлогом плана за 2019. годину.

 1. ОСТАЛО

Није било накнадно предложених тачака днервног реда састанка.

Седница је протекла у пријатној атмосфери и завршена је у 19.15 часова.

У Новом Београду

21.12.2018. године

Седница стамбене заједнице

ЗАПИСНИК 2/2018
са седнице  Стамбене заједнице Булевар Арсенија Чарнојевића 189, Нови Београд, одржаној  11.05.2018. године у 19.00 часова. Седници је присуствовало 9 од 18 чланова Скупштине  (станови: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 и 14). Власници станова 12 и 13 известили су о немогућности присуства седници.

Дневни ред :

 1. Преузимање старог фонда
 2. Разно.

Дневни ред  је усвојен једногласно.

 1. ПРЕУЗИМАЊЕ СТАРОГ ФОНДА

У уводној речи управник СЗ је саопштио госпођи Хркаловић намеру да се преузме стари фонд. Након додатних објашњења  госпођа Хркаловић се сложила да уз присуство пар станара изврши примопредају при чему ће нас известити о датуму.

 1. ОСТАЛО

Изражена је захвалност комшији Николићу за труд који улаже у сређивању зграде.

Седница је протекла у пријатној атмосфери и завршена је у 20.00 часова.

У Новом Београду

11.05.2018. године

Седница стамбене заједнице

ЗАПИСНИК 1/2018

са седнице  Стамбене заједнице Булевар Арсенија Чарнојевића 189, Нови Београд, одржаној  26.02.2018. године у 19.00 часова. Седници је присуствовало 11 од 18 чланова Скупштине  (станови: 1б, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 12, 14 и 16). Власници станова 8, 10 и 13 известили су о немогућности присуства седници.

Дневни ред :

 1. Извештај о раду од конституисања Стамбене заједнице.
 2. Избор заменика управника.
 3. Анализа уплата/расхода за период од конституисања Стамбене заједнице.
 4. Стари фонд – увођење средстава у садашњи фонд.
 5. Образложење предоченог плана за 2018. годину.
 6. Разно.

Дневни ред  је усвојен једногласно.

 1. Извештај о раду од конституисања Стамбене заједнице

Сав досадашњи рад је доступан на сајту зграде, а од конституисања Стамбене заједнице урађено је следеће:

 • Стамбена заједница је уписана у јединствени Регистар стамбених заједница
 • Добијен је ПИБ (порески идентификациони број)
 • Отворен је текући рачун код Поштанске штедионице
 • Израђен је печат
 • Ажуриран је списак у Инфостану о броју чланова домаћинстава
 • Обављен састанак са „ВУ БЕОГРАД-2“
 • Стална комуникација са МТС везано за увођење МТС оптике у зграду
 • Прикупљање понуда за ПП опрему, видео-надзор, модернизацију интерфона,..
 • Замењен покварен амортизер улазних врата новим.
 1. Избор заменика управника

Предлог управника Саше Бошковића је да Милорад Николић званично постане заменик управника Стамбене заједнице.

Предлог је једногласно усвојен.

 1.  Анализа уплата/расхода за период од конституисања Стамбене заједнице

У материјалу који су добили сви станари, предочен је преглед досадашњих уплата, као и свих досадашњих расхода.

 1.  Стари фонд – увођење средстава у садашњи фонд

Састанку нису присуствовали Хркаловићи и нисмо добили одговоре везане за висину и начину увођења средстава старог фонда у садашњи фонд.

Комшија Милун Радојичић је преузео на себе да обави разговор са Хркаловићима.

 1.  Образложење предоченог плана за 2018. годину

Све ставке плана инвестиција са образложењем су предочене у материјалу који су добили сви станари. Закључак је да ће се сви планови наредних инвестиција конкретније анализирати и планирати, са одлуком о висини издвајања за те инвестиције, након увођења старог фонда у функцију и конкретног обрачуна потребних средстава.

 1. ОСТАЛО

Лични предлози станара су следећи:

– Убрзати сервис интерфонског система.

– Ажурирати презимена на интерфону.

– Договор Бранка Радмиловића и Владете Перишића око замене подрумских просторија.

Седница је протекла у пријатној атмосфери и завршена је у 20.00 часова.

У Новом Београду

26.02.2018. године

Текући рачун заједнице

TR-stampa

29.12.2017.

Потврда о регистрацији ПИБ-а

pib-m

26.12.2017.

Решење о упису у Регистар стамбених заједница

28.10.2017.

Обраћање управника зграде станарима:

Поштовани станари Булевара Арсенија Чарнојевића 189,

у циљу бољег функционисања наше Стамбене заједнице потребно је извршити ажурирање, тачније израду списка власника стамбених јединица, јер не поседујем никакав списак, као и број станара који живи у њима. Власници станова који се издају у целости или имају подстанаре/сустанаре нужно је да доставе тачан број особа које живе у стану ради правилне и праведне поделе заједничких трошкова зграде који се обрачунавају по броју станара (заједничка потрошња струје, воде,…)

Потребни подаци по стану:

 • име власника стана, број телефона кућног/мобилног, електронску адресу ако поседујете и
 • укупан број особа који живе у стану – навођење имена чланова домаћинства или подстанара по Вашој одлуци.

Да нагласим, потребан је стварни број корисника стана, а не број пријављених лица у МУП-у на основу обавезе о пријави боравка на тој адреси. Наведени подаци неће бити јавно истакнути и користиће се само у сврху ажурирања података о броју чланова домаћинства у бази података Инфостана. Свака промена ће се убудуће редовно ажурирати.

Податке можете доставити у поштанско сандуче број 14, лично мени или електронском поштом на:

arsenijecarnojevic189@gmail.com  или   sasaboskovicbole@gmail.com.

Унапред се захваљујем на сарадњи и очекујем помоћ свих станара за унапређење квалитета живљења у Булевару Арсенија Чарнојевића 189, пре свега јер се нисам раније бавио овим послом и уз чињеницу да је већина Вас дуже у згради и самим тим сте боље упознати са проблемима наше зграде.

Сваки предлог и сугестија за побољшање рада и функционисања зграде, као и потреба за заказивање Скупштине биће уважени.

Саша Бошковић

21.11.2017.

Записник конститутивне седнице стамбене заједнице

ЗАПИСНИК

са седнице  Стамбене заједнице Булевар Арсенија Чарнојевића 189, Нови Београд, одржане  20.11.2017. године у 19.00 часова у стану број 14. Седници је присуствовало 13 од 18 чланова Скупштине, односно 72,22 % власника посебних делова, што чини законски задовољавајући проценат за одлучивање о избору управника.

Дневни ред :

1.Избор Управника
2. Разно

1.ИЗБОР УПРАВНИКА

Саша Бошковић је присутнима предочио нужност конституисања Скупштине и избор Управника зграде до краја 2017. године, на шта обавезује члан 133. Закона о становању и одржавању зграда („Службени гласник РС“, број 104/2016).

За Управника зграде, без новчане накнаде, предложен је Саша Бошковић, власник стана број 14. Предлог је једногласно усвојен са 13 гласова ЗА.

2.РАЗНО

1.Месечна накнада за фонд зграде

Предложена је месечна накнада по стамбеној јединици у износу од 300,00 динара на рачун фонда зграде, са почетком уплате од 1. децембра 2017. године. Модалитет плаћања је лично код Управника, а након отварања пословног рачуна у банци, биће могућа и директна уплата на пословни рачун зграде. Предлог је прихваћен једногласно са 13 гласова ЗА .

Моле се сви станари да поштују одлуку и редовно измирују месечну обавезу, а евиденција плаћања ће бити јавно истакнута.

2.Подрумске просторије

Након обијања више подрумских просторија у протеклом периоду, приликом чега је причињена велика материјална штета одређеном броју станара, доведена је у функцију заједничка подрумска просторија са металним вратима у којој ће убудуће моћи да се држе личне ствари свих станара од веће вредности попут аутомобилских гума, бицикала, дечијих колица и слично. Просторија ће се користити такође и за одлагање заједничког алата. Кључ од просторије се налази код Саше Бошковића стан 14 и Бранка Радмиловића стан 2.

3.Остале теме са састанка

Теме на састанку без давања рокова за извршење су биле такође и даљи кораци за унапређење безбедности и фунционисања зграде. Потребно је на подрумским вратима уградити браву са улошком за сигурније закључавање, замена постојећег интерфонског система квалитенијим, постављање видео надзора,…

О свим будућим акцијама које изискују материјална средства накнадно ће се одлучивати у складу са средствима које фонд зграде поседује. Средства старог фонда зграде која се налазе код госпође Хркаловић биће предата након званичне регистрације новог Управника зграде и биће стављена у функцију у складу са одлукама Скупштине станара.

У наредном периоду провериће се постојање уговора са Војним стамбеним и њихове обавезе одржавања зграде. Уједно је потребно извршити анализу и поређење са услугама које нуди Градско стамбено предузеће и у складу са тим, а по одлуци Скупштине евентуалну могућност преласка на услуге Градског стамбеног предузећа.

На састанку је поведена расправа о локацији подрумских просторија станова број 2 и број 16 о чему ће се накнадно договорити власници наведених станова Бранко Радмиловић и Владета Перишић.

Предочени су наредни кораци за регистрацију Скупштине и Управника зграде: овера Записника конститутивне седнице у писарници општине, упис стамбене заједнице у Регистар, добијање матичног броја, израда печата, добијање ПИБ-а у Пореској управи, отварање пословног рачуна зграде у банци. Сви трошкови ће бити доступни на увид.

4.Доступност информација и јавност управљања зградом

Све информације од значаја за станаре и функционисање Зграде којима ће се бавити Управник зграде, а нарочито потрошња новчаних средстава, биће доступне на лични захтев код Управника, као и на следећем блогу: https://arsenijecarnojevic189.wordpress.com/. Такође је установљена  и електронска пошта наше стамбене заједнице: arsenijecarnojevic189@gmail.com. Ради боље комуникације, станари се могу јавити и електронском поштом.

Седница је протекла у пријатној атмосфери и завршена је у 19.45 часова.

Управник зграде

Саша Бошковић

У Новом Београду
20.11.2017. године