Важни телефони

ВОЈНА УСТАНОВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ                                                                             Тадеуша Кошћушка 9  Београд                                                                                                    E-mail: vu.beograd2@gmail.com 

                                                        

ХИТНЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ (011) 2180-949

ДИРЕКТОР (011) 2180-960

ТЕХНИЧКИ ДИРЕКТОР (011) 2180-212

СЛУЖБА НАПЛАТЕ ОДРЖАВАЊА (011) 2180-517

ПРАВНА СЛУЖБА (011) 3283-392

 

ЧИШЋЕЊЕ ЗГРАДЕ „SHINE“                                                                                            рекламације  (011) 357-3647

ХИТНА ПОМОЋ   194

ВОЈНА ХИТНА ПОМОЋ     1976

ВАТРОГАСЦИ  193

ПОЛИЦИЈА  192

ВОЈНА ПОЛИЦИЈА  19860

ЦЕНТАР ЗА ОБАВЕШТАВАЊЕ  1985

СОС ТЕЛЕФОН ЗА ЖЕНЕ  2645328

Београдски комунални сервис
Бесплатни позиви 0800-110-011 и 30 90 007  (позив са мобилног телефона)

ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА
– ЈКП „Београдски водовод и канализација”, 3606-606

 • ГРЕЈАЊЕ И ТОПЛА ВОДА
  – ЈКП „Београдске електране”, 2093-011, 2093-100
 • ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
  – ЕПС –  ЈП „Електродистрибуција Београд”, 395-7777 (00-24)
  – ЈКП „Јавно осветљење“, 4405-100 (00-24)
 • ТЕЛЕКОМ УСЛУГЕ
  – Телеком Србија, 977, 9813
 • ГАСОВОД
  – ЈП „Србијагас”, 2604-130, 7129-237
 • ЈАВНИ ГРАДСКИ ПРЕВОЗ
  – Секретаријат за јавни превоз, 3309-005
  – JKП ГСП „Београд”, 3664-040
  – СП „Ласта”, 0800-334-334
  – ЈП „Железнице Србије” – Беовоз, 3370-031, -035
 • ПАРКИРАЊЕ
  – ЈКП „Паркинг сервис”, 3035-400
  – Управа Саобраћајне полиције, 3470-200
 • ОДРЖАВАЊЕ УЛИЦА И ПУТЕВА
  – ЈКП „Београд пут”, 3302-800
  – ЈП „Путеви Србије”, 3040-700
 • ЗАУЗЕЋЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА
  – Секретаријат за саобраћај, 330-9599
 • РЕГУЛИСАЊЕ И БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА
  – Секретаријат за саобраћај, 330-9599
 • ЧИСТОЋА
  – ЈКП „Градска чистоћа”, 3314-000
 • ЗЕЛЕНИЛО
  – ЈКП „Зеленило Београд”, 2630-506
 • ЖИВОТНА СРЕДИНА
  – Секретаријат за заштиту животне средине, 3226-106
  – Градски завод за јавно здравље, 3237-351
  – Служба комуналне зоохигијене, 329-3099
 • СТАМБЕНЕ УСЛУГЕ
  – ЈП „Градско стамбено”, 3950-300, 3950-301
 • ДИМНИЧАРСКЕ УСЛУГЕ
  – „Димничар” АД, 2646-355
 • ИМОВИНСКО-ПРАВНИ ПОСЛОВИ
  – Секретаријат за имовинске и правне послове, 2750-237
  – Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда, 244-9494
 • УРБАНИЗАМ И ГРАЂЕВИНСКИ ПОСЛОВИ
  – Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове, 7157-212
  – Урбанистички завод Београда, 3331-500
 • ПИЈАЧНЕ УСЛУГЕ
  – ЈКП „Градске пијаце”, 3806-450
 • ПОГРЕБНЕ УСЛУГЕ
  – ЈКП „Погребне услуге”, 2071-333
 • НАПЛАТА КОМУНАЛНИХ УСЛУГА
  – ЈКП „Инфостан технологије”, 3954-423
 • ИНСПЕКЦИЈE
  – Дежурна градска инспекција, 3227-000