Уговор о одржавању хигијене у згради

Након анкетирања станара на тему потписивања новог уговора о одржавању хигијене у згради, 13 станара се сагласило да наставимо сарадњу са „SHINE“, при чему се преосталих 5 није изјаснило.

У складу са Законом о становању и одржавању зграда (члан 44. Рад и одлучивање скупштине СЗ), а на основу резултата изјашњавања, потписан је „Уговор бр. 1725 о пружању услуга одржавања хигијене“ са   „SHINE S d.o.o.“.

24.3.2021.

Фарбање и кречење за годину 2020.

И ове године је комшија Николић вишедневним ангажовањем освежио фарбањем и кречењем наш животни простор. Офарбани су рукохвати ограде на прилазним степеницама, ормарић ЕДБ иза зграде, бетониран плато, надстрешница, као и окречени сви зидови унутар зграде.

Молим Вас да поштујете туђи рад и да допринесете очувању чистоће и уређености зграде.

30.10.2020.