Акција „УРЕДИМО ЗАЈЕДНО“

Аплицирали смо за наведену акцију, надамо се да ћемо проћи процену стручних лица из „Зеленила“.prijava Uredimo zajedno

09.02.2020.

Против-пожарна опрема

У складу са Законом о заштити од пожара, свака етажа-спрат поседује по један ПП апарат класе С-6 у адекватним ормарићима.

24.01.2020.

Одлука о општим правилима кућног реда у стамбеним и стамбено-пословним зградама на територији Града Београда

У Службеном листу града Београда број 101/2019 објављена је наведена Одлука о кућном реду и исту можете прочитати овде:

https://arsenijecarnojevic189.files.wordpress.com/2019/11/odluka-o-opstim-pravilima-kucnog-reda-u-stambenim-i-stambeno-poslovnim-zgradama-na-teritoriji-grada-beograda.pdf

 

Увећање месечне накнаде фонда зграде на 500 динара

Поштоване комшије, након прихватања предлога и након тога писменом сагласношћу више од 2/3 чланова стамбене заједнице, одлучено је да од јануара месеца 2019. године месечна накнада фонда износи 500 динара.