Поштански сандучићи

nor

18.03.2018.

Advertisements

Седница Стамбене заједнице – записник 1/2018

ЗАПИСНИК 1/2018

са седнице  Стамбене заједнице Булевар Арсенија Чарнојевића 189, Нови Београд, одржаној  26.02.2018. године у 19.00 часова. Седници је присуствовало 11 од 18 чланова Скупштине  (станови: 1б, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 12, 14 и 16). Власници станова 8, 10 и 13 известили су о немогућности присуства седници.

Дневни ред :

 1. Извештај о раду од конституисања Стамбене заједнице.
 2. Избор заменика управника.
 3. Анализа уплата/расхода за период од конституисања Стамбене заједнице.
 4. Стари фонд – увођење средстава у садашнји фонд.
 5. Образложење предоченог плана за 2018. годину.
 6. Разно.

Дневни ред  је усвојен једногласно.

 1. Извештај о раду од конституисања Стамбене заједнице

Сав досадашњи рад је доступан на сајту зграде, а од конституисања Стамбене заједнице урађено је следеће:

 • Стамбена заједница је уписана у јединствени Регистар стамбених заједница
 • Добијен је ПИБ (порески идентификациони број)
 • Отворен је текући рачун код Поштанске штедионице
 • Израђен је печат
 • Ажуриран је списак у Инфостану о броју чланова домаћинстава
 • Обављен састанак са „ВУ БЕОГРАД-2“
 • Стална комуникација са МТС везано за увођење МТС оптике у зграду
 • Прикупљање понуда за ПП опрему, видео-надзор, модернизацију интерфона,..
 • Замењен покварен амортизер улазних врата новим.
 1. Избор заменика управника

Предлог управника Саше Бошковића је да Милорад Николић званично постане заменик управника Стамбене заједнице.

Предлог је једногласно усвојен.

 1.  Анализа уплата/расхода за период од конституисања Стамбене заједнице

У материјалу који су добили сви станари, предочен је преглед досадашњих уплата, као и свих досадашњих расхода.

 1.  Стари фонд – увођење средстава у садашњи фонд

Састанку нису присуствовали Хркаловићи и нисмо добили одговоре везане за висину и начину увођења средстава старог фонда у садашњи фонд.

Комшија Милун Радојичић је преузео на себе да обави разговор са Хркаловићима.

 1.  Образложење предоченог плана за 2018. годину

Све ставке плана инвестиција са образложењем су предочене у материјалу који су добили сви станари. Закључак је да ће се сви планови наредних инвестиција конкретније анализирати и планирати, са одлуком о висини издвајања за те инвестиције, након увођења старог фонда у функцију и конкретног обрачуна потребних средстава.

 1. ОСТАЛО

Лични предлози станара су следећи:

– Убрзати сервис интерфонског система.

– Ажурирати презимена на интерфону.

– Договор Бранка Радмиловића и Владете Перишића око замене подрумских просторија.

Седница је протекла у пријатној атмосфери и завршена је у 20.00 часова.

У Новом Београду

26.02.2018. године

Замењен амортизер на улазним вратима

Уз много мука и уз вишесатну помоћ комшија Милорада Николића и Бранка Радмиловића инсталиран нови амортизер на улазним вратима зграде.

Цена амортизера дата је у одељку финансије/текући трошкови.

На пролеће ћемо врата офарбати и заменићемо стакла па ће изгледати лепше.

bty

19.02.2018.

Ажурирање података

Ажурирани су недостајући подаци о ПИБ-у и текућем рачуну код пословне банке, чиме су извршене све законске обавезе Стамбене заједнице према Регистру стамбених заједница надлежног Одељења за имовинско-правне послове и стамбене послове Управе градске општине Нови Београд.

04.01.2018.

Отворен рачун заједнице

ОТВОРЕН ЈЕ ТЕКУЋИ РАЧУН У ПОШТАНСКОЈ ШТЕДИОНИЦИ И НА ИСТИ МОЖЕТЕ ДА УПЛАЋУЈЕТЕ МЕСЕЧНУ НАКНАДУ ЗА ФОНД ЗГРАДЕ

ТЕКУЋИ РАЧУН БРОЈ:    200-2917170101956-61

 

TR-stampa

29.12.2017.