Фарбање и кречење за годину 2020.

И ове године је комшија Николић вишедневним ангажовањем освежио фарбањем и кречењем наш животни простор. Офарбани су рукохвати ограде на прилазним степеницама, ормарић ЕДБ иза зграде, бетониран плато, надстрешница, као и окречени сви зидови унутар зграде.

Молим Вас да поштујете туђи рад и да допринесете очувању чистоће и уређености зграде.

30.10.2020.

Одлука о општим правилима кућног реда у стамбеним и стамбено-пословним зградама на територији Града Београда

У Службеном листу града Београда број 101/2019 објављена је наведена Одлука о кућном реду и исту можете прочитати овде:

https://arsenijecarnojevic189.files.wordpress.com/2019/11/odluka-o-opstim-pravilima-kucnog-reda-u-stambenim-i-stambeno-poslovnim-zgradama-na-teritoriji-grada-beograda.pdf